Jouw eigen antwoorden

Je bent al okay!

In mijn visie is ieder mens van nature creatief, vindingrijk en “heel”. Je hoeft niet bij een coach ‘gerepareerd’ te worden. Je bent prima in staat om je eigen antwoorden te vinden op de vraagstukken in je leven en je maakt je eigen keuzes. Ik vul niets voor je in en heb geen oordeel. Wat ik wel doe is naast jou staan en je coachen om je eigen antwoorden te vinden in jezelf. Zodat de oplossingen en doelen uit jouzelf voortkomen en daardoor een blijvende verandering in je leven geven.  

Maar als je die nieuw gevonden weg wilt inslaan, gebeurt er iets bijzonders. Je stuit dan plotseling op al je oude remmingen en overtuigingen omdat die onbewust zijn en zich weinig aantrekken van jouw bewust gekozen nieuwe koers. Daardoor is veranderen lastig en wordt het onnodig zwaar. Je onbewuste belemmeringen gaan we met simpele technieken samen oplossen.