Jouw eigen antwoorden

In mijn visie is ieder mens van nature creatief, vindingrijk en “heel”. Je hoeft niet ‘gerepareerd’ te worden. Je bent prima in staat om je eigen antwoorden te vinden en te formuleren en je maakt je eigen keuzes. Ik vul niets voor je in, heb geen oordeel of ‘oplossing’ voor jouw problemen maar coach jou om je eigen antwoorden te vinden in jezelf. Zodat de oplossingen en doelen uit jouzelf voortkomen en daardoor een blijvende verandering bewerkstelligen.

Maar als je die nieuw gevonden weg wilt inslaan, gebeurt er iets bijzonders. Je stuit dan plotseling op al je oude remmingen en overtuigingen omdat die onbewust zijn en zich weinig aantrekken van jouw bewust gekozen nieuwe koers. Die gaan we met simpele technieken samen oplossen.